2019-12-07

Godslastering of blasfemie

Godslastering of blasfemie is iemands geloof beledigen, bespotten of belachelijk maken. Godslastering wordt als verbaal geweld en als aantasting van religieuze identiteit ervaren. Godslastering betreft vaak kwetsbare minderheden. Zij ervaren dat een fatsoensgrens is overschreden van wat in het publieke domein nog kan (Charlie Hebdo). Vanuit seculier standpunt beroept de meerderheid zich dan op de vrijheid van expressie. Ook komt godslastering voor waarbij juist de meerderheid zich gekwetst voelt...