Wat is de betekenis van Gij zult geen valsche getuigenis spreken tegen uwen naaste?

1940
2021-12-06
gevleugelde woorden

J.H. de Ruijter

Gij zult geen valsche getuigenis spreken tegen uwen naaste

Het 9e van de tien geboden. EXODUS 20 vers 16. DEUTERONOMIUM 5 vers 20.

Lees verder