Wat is de betekenis van Gij zult uwen naaste liefhebben als u zelven?

1940
2022-01-24
gevleugelde woorden

J.H. de Ruijter

Gij zult uwen naaste liefhebben als u zelven

MATTHEÜS 22 vers 39. MARKUS 12 vers 31.