Wat is de betekenis van getuigenis?

2019
2022-01-24
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

getuigenis

getuigenis - Zelfstandignaamwoord 1. een verklaring over een persoon of zaak We moesten allen een getuigenis afleggen over wat we gezien hadden. 2. een bewijs 3. de openbaring van God aan de mensen Het getuigenis van de schepping is een belangrijk iets in...

Lees verder
2018
2022-01-24
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

getuigenis

getuigenis - zelfstandig naamwoord uitspraak: ge-tui-ge-nis 1. het zeggen hoe het komt of wat de reden is ♢ hij legt een getuigenis af voor de rechtbank Zelfstandig naamwoord: ge-tui-ge-nis de getuigenis ...

Lees verder
1990
2022-01-24
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

getuigenis

getuigenis - Plechtige verklaringen, meestal mondeling afgelegd door een getuige onder ede als antwoord op een ondervraging door een advocaat of een gemachtigde functionaris en teruggebracht tot een geschreven stuk.

1982
2022-01-24
De Tale Kanaans

J. van Delden

getuigenis

een openbaring van God aan de mensen.

1973
2022-01-24
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

getuigenis

v./o. (-sen), 1. verklaring die men aflegt omtrent een persoon of zaak: van iemand geven; naar, volgens, op iemands -; m.n. verklaring in een rechtszaak: gij zult geen valse spreken tegen uw naaste (Ex.20,16); de getuigenis van de heiligen, de door hun dood of marteling bezegelde belijdenis van het geloof; 2. (bijbel) een openbaring van God aan de...

Lees verder
1952
2022-01-24
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Getuigenis

s., tsjûgenis.

1937
2022-01-24
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

getuigenis

o. en v. getuigenissen (1 verklaring, die men aflegt omtrent een persoon of een zaak; 2 Bijbel: openbaring van God aan de mensen: gebod; belofte; 3 kenmerk, kenteken, bewijs): 1. getuigenis der waarheid geven; gij zult geen valse getuigenissen geven (of: afleggen); getuigenis in rechten afleggen; 2. welgelukzalig zijn zij, die Zijn getuigenissen o...

Lees verder
1898
2022-01-24
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Getuigenis

GETUIGENIS, o. en v. (-sen), eene verklaring die men aflegt omtrent een persoon of zaak getuigenis van iem. geven; op uw getuigenis neem ik dit gaarne aan; gij zult geen valsche getuigenis spreken tegen uwen naaste; — de getuigenissen der heiligen, de door hun dood of marteling bezegelde belijdenis des geloofs; — (bijb.) eene openbarin...

Lees verder