Wat is de betekenis van Gezins- en familielid van een burger van de Unie?

2017
2022-05-16
Immigratie- en Naturalisatiedienst

Begrippen Immigratie- en Naturalisatiedienst

Gezins- en familielid van een burger van de Unie

Gezins- en familieleden van burgers van de Unie mogen bij hun familielid in Nederland gaan wonen. Het gaat dan om: