Synoniemen van Geografie

2020-02-25

Geografie

Geografie of aardrijkskunde is de wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van het aardoppervlak en alles wat zich op aarde afspeelt. Geografie kan worden verdeeld in meerdere op zichzelf staande onderwerpen. Zo bestaan er studies die zich meer richten op de fysische geografie of studies die gaan over sociale geografie. Fysische geografie richt zich meer op de planeet aarde en houdt zich bezig met het ontstaan van vulkanen, aardbevingen en de samenstelling van de aarde en aardkorst. Bij...

2020-02-25

Geografie

Wetenschap die zich bezighoudt met de beschrijving en verklaring van de ruimtelijke verspreiding en samenhang van verschijnselen aan en op het aardoppervlak. Men onderscheidt sociale geografie en fysische geografie. In het werk van geografen zijn enkele belangrijke tradities te onderkennen, waaronder de ecologische traditie (met de mens-milieurelaties) en de aardwetenschappelijke traditie (met het aardoppervlak zelf, het water op de aarde en de atmosfeer rondom de aarde). De geografie is gegroei...

2020-02-25

geografie

geografie - Zelfstandignaamwoord 1. (wetenschap) de wetenschap die de aarde beschrijft Woordherkomst met het voorvoegsel geo- en met het achtervoegsel -grafie Synoniemen aardrijkskunde Verwante begrippen aardrijk, geologie, geologisch

2020-02-25

geografie

geografie - zelfstandig naamwoord uitspraak: ge-o-gra-fie 1. wat er te leren is over de aarde ♢ geografie vind ik een interessant vak Zelfstandig naamwoord: ge-o-gra-fie de geografie Synoniemen aardrijkskunde, topografie

2020-02-25

Geografie

Geografie houdt zich bezig met de ruimtelijke orde in de fysische en sociale verschijnselen van en op het aardoppervlak. Fysische geografie richt zich op de planeet aarde en houdt zich bezig met het ontstaan van vulkanen, aardbevingen en de samenstelling van de aarde en aardkorst. Bij sociale geografie gaat het om wat er op aarde gebeurt: cultuur, bevolkingsgroei en handelsstromen.

2020-02-25

geografie

geografie - Wetenschap die zich bezighoudt met de aarde en het leven daarop, met name de beschrijving van land, zee, lucht en de verspreiding van flora en fauna, inclusief de mens, hun bezigheden en territoriale organisatie.

2020-02-25

geografie

Wetenschap die zich bezighoudt met de aarde en het leven daarop, met name de beschrijving van land, zee, lucht en de verspreiding van flora en fauna, inclusief de mens, hun bezigheden en territoriale organisatie. (Van Dale)

2020-02-25

Geografie

is de wetenschap, die de landschappen der aarde bestudeert en den invloed daarvan op de menschheid. Zij onderzoekt de wisselwerking tusschen de aarde en haar bewoners ; de geografie is dus land- en volkenkunde. Deze wetenschap moet naar onze opvatting uitgaan van Schriftuurlijke beginselen. Juist wijl de geografie „de wereld en die daarin wonen” in haar wisselwerking beschouwt, is het zoo belangrijk te letten op het doel der aarde. Naar artikel XII van deNederlandscheGeloofsbelijdeni...