Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Gepubliceerd op 06-04-2017

2017-04-06

Geografie

betekenis & definitie

Wetenschap die zich bezighoudt met de beschrijving en verklaring van de ruimtelijke verspreiding en samenhang van verschijnselen aan en op het aardoppervlak. Men onderscheidt sociale geografie en fysische geografie.

In het werk van geografen zijn enkele belangrijke tradities te onderkennen, waaronder de ecologische traditie (met de mens-milieurelaties) en de aardwetenschappelijke traditie (met het aardoppervlak zelf, het water op de aarde en de atmosfeer rondom de aarde).
De geografie is gegroeid uit een samengaan van verschillende wetenschappen die alle gericht waren op de ontdekking en het onderzoek van de aarde. De Duitse geografen Karl Ritter (1779-1859) en Alexander von Humboldt (1769-1859) gelden als de grondleggers van de moderne sociale geografie. Zij probeerden in hun studies verband te leggen tussen fysisch-geografische factoren (klimaat, bodemgesteldheid) en sociale verschijnselen, waarbij in extreme gevallen er van uit werd gegaan dat de eerste categorie factoren de tweede bepaalde.