Wat is de betekenis van Gelijkvormig veld?

1916
2022-08-18
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Gelijkvormig veld

Noemen we een soort electrisch veld waarin de stroomlijnen evenwijdige rechte lijnen zijn.