Wat is de betekenis van Gelijkvormig?

2018
2022-06-25
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

gelijkvormig

gelijkvormig - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ge-lijk-vor-mig 1. gelijk van vorm of uiterlijk ♢ die uniformen zorgen voor een gelijkvormig uiterlijk Bijvoeglijk naamwoord: ge-lijk-vor-mig de/het gelijkvormige ......

Lees verder
1973
2022-06-25
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

gelijkvormig

bn., 1. gelijk van vorm of uiterlijke gedaante; (geologie) gelijkvormige ligging, (van steensoorten in de aardkorst) in strekking en helling met die van een andere soort overeenkomend; (meetkunde, van vlakken of lichamen) in vorm met elkaar overeenkomend (e); (gew.) voor — afschrift, eensluidend; 2. (van fysische processen) die door dezelfde...

Lees verder
1952
2022-06-25
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gelijkvormig

adj., lykfoarmich.

1949
2022-06-25
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gelijkvormig

wordt in de meetkunde gezegd van figuren die door vergroting (verkleining) aan elkaar gelijk te maken zijn.

1937
2022-06-25
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

gelijkvormig

bn. (1 gelijk van vorm, overeenkomstig in gedaante; 2 er overal gelijk uitziende, uit onderling gelijksoortige delen bestaande): 1. twee gelijkvormige tafeltjes; gelijkvormige ligging van aardlagen, in strekking en helling overeenkomende; twee -e driehoeken, veelhoeken; gelijk en gelijkvormig, d.i. gelijk van inhoud en van vorm, b.v. twee gelijkzij...

Lees verder
1933
2022-06-25
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gelijkvormig

Gelijkvormig - 1° (Meetk.) Twee figuren F en F' noemt men g., als men door → vermenigvuldiging van F een fig. F" kan verkrijgen, die met F' gelijk en gelijkvormig is; teeken : oo. Het getal, waarmee men F moet vermenigvuldigen om F" te verkrijgen, is de gelijkvormigheidsfactor. Twee g. driehoeken of veelhoeken hebben ge...

Lees verder
1916
2022-06-25
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Gelijkvormig

Gelijkvormig - Twee driehoeken zijn gelijkvormig, wanneer ze gelijke hoeken hebben; in dat geval hebben overeenkomstige (tegenover gelijke hoeken staande) zijden twee aan twee dezelfde verhouding. In ’t algemeen noemt men figuren gelijkvormig, wanneer ze zoodanig punt voor punt, lijn voor lijn, enz., overeenkomen; dat correspondeerende hoeken even...

Lees verder
1898
2022-06-25
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Gelijkvormig

GELIJKVORMIG, bn. gelijk van vorm of uiterlijke gedaante; — (aardk.) gelijkvormige ligging, (van steensoorten in de aardkorst) eene ligging waarbij de lagen der eene soort in strekking en helling met die eener andere soort overeenkomen; — (meetk.) (van vlakken of lichamen) in vorm met elkaar overeenkomende, gelijk b. v. driehoeken wier...

Lees verder