Wat is de betekenis van -gehalte?

1999
2021-06-24
Woordenboek van Neologismen

Geschreven door Marc de Coster ©

-gehalte

modieus achtervoegsel, begin jaren negentig opgekomen, met de betekenis ‘iets dat niet exact te meten is’. Het eerste deel van de samenstelling kan zowat alles zijn: een zelfstandig of bijvoeglijk naamwoord, een zin, een naam enz. → -factor. Het PvdA-verkiezingsprogramma maakt een paarse coalitie zeer wel mogelijk, denkt Van Dam. ‘Het heeft een hoo...

Lees verder
1998
2021-06-24
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

-gehalte

modieus achtervoegsel (beginjaren negentig opgekomen) als aanduiding van iets dat niet exact te meten is, waarbij het eerste deel van de samenstelling zowat alles mag zijn: een zelfstandig of bijvoeglijk naamwoord, een zin, een naam enz. Vooral in de media is men verzot op dit soort formules, waarbij uitgegaan wordt van een zekere algemene ontwikke...

Lees verder