2020-01-24

Gehalte

Gehalte - van munten en metaal, ➝ Metaal; Munt.

2020-01-24

Gehalte

Gehalte - de verhouding van de hoeveelheid edel metaal tot het bruto gewicht van eene legeering.

2020-01-24

Gehalte

GEHALTE, o. (-n), het betrekkelijk bedrag van een bestanddeel in een of ander mengsel, inz. van luchtsoorten en metalen: het gehalte der lucht aan zuurstof bepalen; wit of grauw ijzer met behoorlijk gehalte aan koolstof; een hoog, een laag gehalte aan goud of zilver; het gehalte onzer zilveren standpenningen aan koper is 55 duizendsten; — (muntw.) het gewicht aan edel metaal in een standpenning: het gehalte onzer zilveren standpenningen is 946 duizendsten; — (fig.) de innerlijke waarde, de d...

2020-01-24

gehalte

gehalte - Zelfstandignaamwoord 1. hoeveelheid van iets in een mengsel. 2. de mate van. Woordherkomst afgeleid van houd (stam van het werkwoord houden) met het omvoegsel ge- -te dat een verzameling aangeeft Verwante begrippen titer, waarde, inhoud

2020-01-24

Gehalte

Gehalte noemt men het betrekkelijk bedrag van een of ander bestanddeel in een mengsel. De procentsgewijze berekening van een gehalte is de eenvoudigste en dus de gemakkelijkste. Zij wijst aan hoeveel deelen van eene of andere stof gemiddeld bevat zpn in honderd deelen van het mengsel. Voorts komt het woord gehalte vooral voor, wanneer er sprake is van muntstukken. De waarde der standpenningen wordt van zelf bepaald door het gewigt aan edel metaal fijn, dat er in afgepast is. Goud en zilver in zu...

2020-01-24

Gehalte

noemt men de hoeveelheid van ’t een of andere bestanddeel in een mengsel in verhouding tot de andere bestanddelen, b.v. de hoeveelheid zuiver goud in een alliage of legering. — Zie ook: Alliage en Goud.

2020-01-24

-gehalte

modieus achtervoegsel, begin jaren negentig opgekomen, met de betekenis ‘iets dat niet exact te meten is’. Het eerste deel van de samenstelling kan zowat alles zijn: een zelfstandig of bijvoeglijk naamwoord, een zin, een naam enz. → -factor. Het PvdA-verkiezingsprogramma maakt een paarse coalitie zeer wel mogelijk, denkt Van Dam. ‘Het heeft een hoog D66-gehalte.’ de Volkskrant, 10-09-93 Het interieur van de Italiaanse ijssalons heeft vaak een hoog jaren-vijftiggehalte. Elsevier, 10-08...

2020-01-24

gehalte

gehalte - zelfstandig naamwoord uitspraak: ge-hal-te 1. getal waarmee je aangeeft om hoeveel procent het gaat ♢ wat is het zoutgehalte in dit product Zelfstandig naamwoord: ge-hal-te het gehalte de gehaltes Synoniemen percentage

2020-01-24

-gehalte

modieus achtervoegsel (beginjaren negentig opgekomen) als aanduiding van iets dat niet exact te meten is, waarbij het eerste deel van de samenstelling zowat alles mag zijn: een zelfstandig of bijvoeglijk naamwoord, een zin, een naam enz. Vooral in de media is men verzot op dit soort formules, waarbij uitgegaan wordt van een zekere algemene ontwikkeling van de lezer. Een film met een hoogHitchcock-gehaltebijv.,veronderstelt enige kennis over ’s mans films. Nog meer algemene kennis vereist een z...

2020-01-24

Gehalte

zie Prijs.

2019-03-13

Fijn gehalte

Fijn gehalte - de verhouding tusschen de gewichtshoeveelheid edel metaal in een mengsel en die van het mengsel.

2019-04-28

Waarde — waardij — gehalte

De goede en slechte eigenschappen van eene zaak bepalen in hoeverre iets voor iemand begeerlijk is. De mate, waarin iets voor een ander begeerlijk is, maakt de waarde of waardij uit. Beide woorden drukken zoowel eene waarde in geld als eene zedelijke waarde uit.Het eenige verschil is, dat waardij tot den hoogeren stijl behoort. Gehalte, eigenlijk de inhoud van een lichaam, wordt in overdrachtelijken zin ge¬bezigd om de innerlijke waarde of degelijkheid aan te duiden voor zoover deze van den...

2019-01-26

Groenten (indeeling naar het gehalte aan koolhydraten)

Groenten (indeeling naar het gehalte aan koolhydraten) - Een gehalte aan koolhydraten van 0 tot 5 % hebben: andijvie, asperges, aubergines, bloemkool, komkommer, kropsalade, krulandijvie, postelein, raapjes, radijs, rhabarber, selderie, slaboontjes, snijboonen, spinazie, tomaten, tuinboonen,veldsalade, witte kool, zuurkool en zuring. Een gehalte van 5 tot 10 %: bieten, bitter-lof, Brusselsch lof, koolraap, peentjes, peterselie, prei, roode kool, savoyekool, knolselderie, spruitjes, tuinboonen en...

2019-09-19

titrage

(Fr.) v. l het bepalen v. h. gehalte; 2 gehalte.

2019-01-26

Fruit

Fruit - (indeeling naar het gehalte aan koolhydraten). Een gehalte aan koolhydraten van 0 tot 5 % hebben: aalbessen, Spaansche kersen, meloenen, perziken en pompelmoezen. Een gehalte van 5 tot 10 % hebben: aardbeien, versche appels, citroenen, frambozen, kersen, kruisbessen en versche vijgen. Een gehalte van 10 tot 15 % hebben: abrikozen, ananas, druiven, versche peren, sinaasappels, manderijnen, grapefruit en pinda's. Een gehalte van 15 tot 20 % hebben: bananen, pruimen, gedroogde amandelen....

2019-03-13

Allooi

Allooi - gehalte.

2019-07-09

allooi

allooi - o., gehalte der muntspeciën ; in ’t algemeen gehalte der vermengde metalen.

2019-10-02

allooi

o. de hoeveelheid van een geringer metaal met een beter gemengd; gehalte der muntspeciën; gehalte.

2019-03-14

Lega

Lega - gehalte; zie muntwezen.

2019-09-19

essaieren

beproeven, toetsen (het gehalte), keuren.