Wat is de betekenis van Geestelijk raadsman?

1972
2021-02-26
OHS1

Oosthoek Encyclopedie supplement

Geestelijk raadsman

daartoe opgeleid persoon die vanwege het Humanistisch Verbond de geestelijke verzorging behartigt in kazernes, gevangenissen, verpleeg- en ziekenhuizen,