Wat is de betekenis van Raadsman?

2018
2021-11-30
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

raadsman

raadsman - zelfstandig naamwoord uitspraak: raads-man 1. iemand die je bij de rechtbank verdedigt ♢ mijn raadsman gaf het advies om niets te zeggen Zelfstandig naamwoord: raads-man de raadsman ...

Lees verder
2016
2021-11-30
Rechtspraak

Begrippen in de rechtspraak

Raadsman

Advocaat.

2004
2021-11-30
Woordenboek van Eufemismen

Marc De Coster

raadsman

letterlijk: iemand die deskundig advies, rechtskundige bijstand verleent. Vaak gaat het echter om iemand die zich opdringt aan mensen die met tegenspoed kampen (daklozen als gevolg van een aardbeving bijvoorbeeld). Tegenwoordig is het een geliefd eufemisme voor een advocaat. Een ‘raadsman’ heeft de schijn objectief te zijn daar waar ‘advocaat’ de l...

Lees verder
1990
2021-11-30
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

raadsman

raadsman - Personen die zich beroepsmatig bezighouden met het geven van advies over persoonlijke zaken aan klanten.

1973
2021-11-30
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

raadsman

m. (-lieden), 1. persoon die raad geeft: hij is mijn —, hij heeft het mij aangeraden; de raadslieden van de Kroon, de ministers; 2. persoon, meestal advocaat, die rechtskundige bijstand verleent, m.n. als verdediger of gemachtigde optreedt bij een rechtsgeding: de verdachte is bevoegd zich bij alle verhoren door zijn — te laten bijstaan...

Lees verder
1952
2021-11-30
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Raadsman

s., riedsman.

1950
2021-11-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Raadsman

m. (...lieden), 1. persoon die raad geeft: een vertrouwd raadsman; hij is mijn raadsman, hij heeft het mij aangeraden ; — de raadslieden van de kroon, de ministers; 2. persoon, meestal advocaat, die rechtskundige bijstand verleent, met name als verdediger of gemachtigde optreedt bij een rechtsgeding: de verdachte is bevoegd...

Lees verder
1937
2021-11-30
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

raadsman

m. raadslieden, raadslui (raadgever): België: gerechtelijke raadsman, door den rechter aangesteld.

1933
2021-11-30
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Raadsman

➝ Advocaat; Gerechtelijk raadsman.

1898
2021-11-30
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Raadsman

Raadsman m. (...lieden), raadgever, voorlichter; de raadslieden der kroon, de ministers; — gerechtelijke raadsman, advocaat; — hij is mijn raadsman, hij heeft het mij aangeraden.

Lees verder