Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

Gepubliceerd op 10-04-2020

Geestdrift

betekenis & definitie

Er is in het Nederlands een woord geestdrijver dat oorspronkelijk in gunstige, thans alleen in ongunstige zin wordt gebezigd. Vroeger was een geestdrijver iemand die door de goddelijke geest gedreven werd; nu verstaat men er onder: een dweper, een verblinde.

Onder invloed van geestdrijver in de eerste, gunstige betekenis is geestdrift gevormd. Men beschouwt het als de vertaling van het Franse woord enthousiasme dat letterlijk betekent: het zijn in God, dus: vervuld van de geest Gods, maar dat nu evenals geestdrift gebruikt wordt voor: krachtige gemoedsbeweging die ontstaat uit liefde voor het schone en edele en opwekt tot daden van moed en toewijding. Het woord dat er in betekenis het dichtst bijkomt, is vervoering. Meer algemeen betekenen zowel enthousiasme als geestdrift: blijde opwinding, bijvoorbeeld gezegd van het publiek bij een voetbalwedstrijd.