Wat is de betekenis van Geconsolideerde jaarrekening?

2023-06-08
Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Geconsolideerde jaarrekening

Een geconsolideerde jaarrekening is een jaarrekening waarbij de verschillende geldstromen en vermogens van een moedermaatschappij en dochtermaatschappij(en) zijn samengevoegd. In de praktijk komt het voor dat een onderneming een dochtermaatschappij heeft. Hoewel beide onderneming andere producten of diensten aanbieden, hebben zij dezelfde eigenaar...

Lees verder

Direct toegang tot alle 5 resultaten over Geconsolideerde jaarrekening?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-08
Basisboek Bedrijfseconomie

Drs. Wim Koetzier & Drs. Rien Brouwers (2015)

Geconsolideerde jaarrekening

Jaarrekening die de financiële positie weergeeft alsof alle tot pekelharry het concern behorende ondernemingen één onderneming vormen.

2023-06-08
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

André Heezen (2005)

Geconsolideerde jaarrekening

Het samenvoegen van de enkelvoudige jaarrekeningen van twee of meer ondernemingen die tot één groep behoren, in één gezamenlijke (geconsolideerde) jaarrekening.

2023-06-08
Financieel woordenboek

Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

geconsolideerde jaarrekening

geconsolideerde jaarrekening - Gezamenlijke jaarrekening van tot dezelfde groep behorende bedrijven. Ook wel groepsjaarrekening genoemd. De posten op de balans en de winst- en verliesrekening van de tot die groep behorende bedrijven worden, als zij voor meer dan 50% eigendom zijn van de moedermaatschappij (holding), bij elkaar opgeteld en tot een g...

Lees verder
2023-06-08
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Geconsolideerde jaarrekening

De jaarrekening van een moedermaatschappij en de dochters tezamen als een economisch geheel. Op deze balans dient dan ook de post deelnemingen voor te komen (zie aldaar).