Wat is de betekenis van gebluste kalk?

1990
2021-08-02
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

gebluste kalk

gebluste kalk - Wordt verkregen door gebrand gips een nacht onder water te zetten waardoor het niet meer kan verharden; werd in de Middeleeuwen gebruikt om gesso te maken.

1973
2021-08-02
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

gebluste kalk

calciumhydroxide. Het wordt verkregen door calciumoxide (zgn. ongebluste kalk) met water te behandelen: CaO + H2O → Ca(OH)2. Men onderscheidt magere kalk (hydraulische kalk) die met toevoegingen als silicaten en bruinsteen onder water verhardt tot calciumsilicaten, en vette kalk die met koolzuur uit de lucht calciumcarbonaat wordt. Gebluste ka...

Lees verder
1949
2021-08-02
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Gebluste kalk

gebrande kalk (CaO) die men met overmaat van water heeft laten reageren tot calciumhydroxyde Ca(OH)2, welke laatste verbinding aan de lucht op de duur overgaat in calciumcarbonaat, CaCO3.

1916
2021-08-02
Technisch woordenboek

H.J. van Eyk

Gebluste kalk

Wil men de in den handel voorkomende gebrande of ongebluschte kalk (CaO) voor bouwdoeleinden gebruiken, dan moet men ze „blusschen”, met water verzadigen waardoor de gebluschte kalk (Ca 02 H2) ontstaat.