Wat is de betekenis van Kalk?

2019
2021-08-02
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

kalk

kalk - Zelfstandignaamwoord 1. (scheikunde) aanduiding voor een aantal alkalische zouten van calcium, zoals calciumoxide (ook wel ongebluste kalk), calciumhydroxide (gebluste kalk) en calciumcarbonaat en calciumwaterstofcarbonaat kalk - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van kalken ...

Lees verder
2018
2021-08-02
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

kalk

kalk - zelfstandig naamwoord 1. stof waarmee je een smeersel kunt maken voor op de muur ♢ de muur werd gepleisterd met kalk 2. stof die nagels en botten stevig maakt ♢ wie te weinig kalk gebruikt, breekt eerd...

Lees verder
2016
2021-08-02
Lenntech

Begrippenlijst Lenntech

Kalk

Kalk is een veelgebruikte waterbehandelingschemicalie. Kalk kan afgezet worden op badkamer- en douchewanden, nadat het met calcium gereageerd heeft om kalkaanslag te vormen.

1993
2021-08-02
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Kalk

klein roeivaartuig

1990
2021-08-02
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

kalk

kalk - Calciumoxide dat in overvloed voorkomt in de natuur.

1984
2021-08-02
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

kalk

calcium in gebonden toestand. Kalk komt in de bodem meestal voor als koolzure kalk (calciumcarbonaat) of dolomiet en soms als gebluste kalk (calciumhydroxide). Kalk komt in bijna alle bodems voor die niet verzout zijn. Hij is in de bodem van groot belang, omdat hij de zuurgraad van de bodem beïnvloedt en daarmee de beschikbaarheid van fosfaten...

Lees verder
1981
2021-08-02
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Kalk

zie calciumverbindingen.

1954
2021-08-02
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Kalk

calcium-oxyde, zie calcium; ongebluste kalk in het oog.

1952
2021-08-02
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Kalk

s., kalk; van —, kalken; metbestrijken, birape, biplasterje.

1950
2021-08-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Kalk

v., 1. het koolzure zout van het metaal calcium, dat en zoals het in kalkspaat, marmer, krijt, mergel, schelpen enz. voorkomt; 2. (als bouwmateriaal) de door gloeiing van kalksteen of schelpen ontstane zelfstandigheid, ongebluste kalk (calciumoxyde): Luikse, Doornikse kalk; magere, vette kalk; kalk branden; gare kalk; hydraulische...

Lees verder
1949
2021-08-02
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Kalk

(1), gebrande of ongebluste kalk, CaO; (2) gebluste kalk, Ca(OH)2, uit (1) door toevoegen van water; (3) calciumcarbonaat, kalksteen, krijt, CaC03, essentieel bestanddeel van (gewapend) beton en practisch elk metselwerk. Door verhitting gaat het over in (1). Toepassing in de landbouw om de grond te ontzuren, ter structuurverbetering van zware klei...

Lees verder
1933
2021-08-02
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Kalk

alkalische aarde, verkregen door verhitting v. schelpen, kalksteen en dergelijke (calciumcarbonaat), waardoor calciumoxyde ontstaat. Dit is de zg. ongebluschte kalk. Door toevoeging v. water, waarbij groote warmte ontwikkeld wordt (blusschen), vallen de stukken tot poeder uiteen, dat met zand of cement en water metselspecie geeft (k-mortei).

Lees verder
1933
2021-08-02
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Kalk

Met dit woord duidt men aan: calciumoxyde (➝ Ongebluschte kalk), calciumhydroxyde (➝ Gebluschte kalk), calciumcarbonaat (➝ Calciet) en ten slotte algemeen het element calcium in gebonden toestand. K. is in de toegankelijke aardkorst met naar schatting 3,6 % naar veelvuldigheid het 5e element, voorafgegaan door zuurstof, silicium, aluminium en ijzer...

Lees verder
1928
2021-08-02
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Kalk

Kalksteen is een afzettingsgesteente, dat in de natuur veelvuldig voorkomt. In zeeën en oceanen leven milliarden en nog eens milliarden diertjes met kalkomhulsels, schelpjes enz. Als die diertjes nu sterven, zullen ze naar den zeebodem zakken en daar zullen dus in den loop der eeuwen hele lagen van kalkpantsertjes bezinken en kalklagen vormen....

Lees verder
1900
2021-08-02
Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

kalk

Calciumoxide dat in overvloed voorkomt in de natuur.(Polytechnisch woordenboek En-Ne (1991))

1898
2021-08-02
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Kalk

KALK, v. een koolzuurzout van het metaal calcium, dat in kalkspaat, marmer, krijt, mergel, schelpen enz. voorkomt; de door gloeiing van kalksteen of schelpen ontstane zelfstandigheid; ongebluschte kalk; — het witte poeder, dat onder ontwikkeling van veel warmte door de vereeniging van water en ongebluschte kalk is ontstaan : gebluschte kalk e...

Lees verder
1870
2021-08-02
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Kalk

Kalk is onder de alkalische aarden de belangrijkste en bestaat uit zuurstof en een metaal, calcium (zie aldaar) genaamd. Men vindt deze aarde in groote hoeveelheid in den bodem, maar nergens in zuiveren toestand; steeds is zij verbonden met zuren, en wel met kiezelaarde in zeer zamengestelde delfstoffen, — met zwavelzuur in gips en albast, — met ph...

Lees verder