Wat is de betekenis van Galla (brood)?

2023-10-01
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Galla (brood)

Galla (brood) - (Challah), in onze taal „gallen” of „galletjes”, ook voorkomend als „Jodenvlecht” of „Judenzopf”. Bij de Israëlieten het stukje, dat van het Sabbathbrood afgenomen en in het vuur geworpen wordt, oorspr. bestemd voor de priesters. Hebreeuwsch challa (doorboren).