Wat is de betekenis van Galla?

2023-10-01
Nederlandse Voornamenbank

Meertens Instituut (2020)

Galla

Zie Gallus

2023-10-01
Voornamenboek

Dr. Johannes van der Schaar (1964)

Galla

v ->Gallus.

Direct toegang tot alle 10 resultaten over Galla?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-01
Woordenboek Italiaans (IT-NL)

A. Lankhout en J.E. Bas Backer (1951)

galla

blaas; (noce di) galla, galnoot; stare, venir a galla, bovendrijven, naar boven komen.

2023-10-01
Woordenboek Nederlands -Latijn

Dr. J.F.L. Montijn (1949)

Galla

ae, f. galnoot.

2023-10-01
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

GALLA

naam van een Oosthamietisch volk in Ethiopië en Somaliland, onderdeel van het „Ethiopische ras”. Het volk, dat ca 8 mill. zielen telt, is in vroeger tijden herhaaldelijk verdrongen, zowel door de Masai als door de Somali. Het bestaat uit wel 50 stammen, die zich echter in elkaar nader verwante groepen laten verdelen. De bekendste s...

2023-10-01
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Galla

ook: Oromo, stam in Abessinië; veeteelt. Nakomelingen v. → Cham.

2023-10-01
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Galla

('galla) m. (-’s) lid van een Hamitisch volk in Abessinië, ± 8 miljoen.

2023-10-01
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Galla

Galla - een stammengroep, die een gedeelte van den uitspringenden hoek van O.-Afirka ten Z. van de Golf van Aden bewoont. Anthropologisch zijn zij waarschijnlijk te beschouwen als een mengras, bestaande uit een oude Afrikaansche bevolkingslaag en Hamitisch-Semietische elementen, die er later bijgekomen zijn. Op het oogenblik overweegt het Hamietisc...

2023-10-01
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Galla

Hamitisch volk in Zuidwest-Ethiopië. De Galla waren een rondtrekkend herdersvolk, dat in de 16e—17e eeuw het Ethiopisch plateau onveilig maakte. De sociale organisatie was weinig gestratificeerd en gebaseerd op leeftijdsgroepen. Iedere man doorliep in zijn leven de vijf leeftijdsgroepen van elk acht jaar. De vierde groep was verantwoo...

2023-10-01
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Galla

Galla of Gallas is de naam van een Negerstam, die in het noordoostelijk gedeelte van het groote hoogland ten zuiden van Abessinië te huis behoort. De Galla’s vormen met de Foelah’s, Mandingo’s en Noeba’s den overgang van het Negerras tot het Caucasische. Zij bezitten een krachtig gebouwd ligchaam, uitmuntende geestvermogens en een krijgshaftigen aa...