Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Gepubliceerd op 24-03-2021

Florijn

betekenis & definitie

oorspronkelijk een in de Middeleeuwen te Florence gemunte goudgulden; komt nu nog voor in de afkorting f. of fl. voor gulden, en in Engeland als zilvermunt ter waarde van twee shilling.