Wat is de betekenis van florijn (florin, floreen)?

1973
2022-08-19
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

florijn (florin, floreen)

[Fr. Ital.florentia, de in 1252 te Florence geslagen gouden munt], m. (-en), 1. minder gebruikelijke ben. voor gouden en zilveren gulden, vooral in de afkorting fl. en symbool f; 2. rekeneenheid ter waarde van 28 stuiver (in de 16e eeuw geldende waarde van de goudgulden), in de 17e eeuw in de Noordned. Republiek gebruikt voor zilveren munten van de...

Lees verder