Wat is de betekenis van Financiële vaste activa?

2018
2021-09-19
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Financiële vaste activa

Financiële Vaste activa hebben betrekking op financiële kapitaalgoederen zoals deelnemingen in andere ondernemingen, beleggingen in vastgoed of effecten, hypotheken, leningen op schuldbekentenis, bancaire kredietverlening, en zaken als vorderingen die op lange termijn aan derden (anders dan uit hoofde van een kapitaaldeelneming) ter besch...

Lees verder
2005
2021-09-19
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Financiële vaste activa

Deelnemingen, vorderingen en overige effecten.

2003
2021-09-19
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

financiële vaste activa

financiële vaste activa - Bezittingen van een bedrijf die een financieel karakter hebben, zoals deelnemingen, vorderingen op deelnemingen en dergelijke.

1993
2021-09-19
NIMA

Nima marketing lexicon

Financiële vaste activa

Aandelen in verbonden ondernemingen, vorderingen op verbonden ondernemingen, deelnemingen, vorderingen op derden, beleggingen op lange termijn, overige vorderingen en ingekochte eigen aandelen (voorzover deze mogen worden geactiveerd).