Wat is de betekenis van Vaste activa?

2018
2021-01-23
Anneke van Schie

Voormalig eigenaar/directeur Uitgeverij Kavanah

Vaste activa

Bezittingen die niet op korte termijn in geld omzetbaar zijn.

2018
2021-01-23
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Vaste activa

Geproduceerde materiële of immateriële activa die langer dan een jaar in het productieproces worden gebruikt. Toelichting Materiële activa zijn bijv. gebouwen, woningen, machines, vervoermiddelen en dergelijke, immateriële activa betreft bijv. software. Zie ook: Investeringen in vaste activa (NR)

Lees verder
2016
2021-01-23
Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Vaste activa

Vaste activa zijn de bezittingen van een bedrijf waarvan het daarvoor benodigde vermogen voor een periode langer dan één jaar zijn vastgelegd. Vaste activa zijn bezittingen die een bedrijf gebruikt voor de bedrijfsvoering en niet om te verhandelen. Bezittingen die minder dan één jaar meegaan worden vlottende activa genoemd. De kosten van een onder...

Lees verder
2015
2021-01-23
De Communicatie professional

De Communicatie professional

vaste activa

Bezittingen die niet snel te verkopen zijn, waaronder materiële vaste activa, immateriële vaste activa en financiële vaste activa.

2015
2021-01-23
Bouw- en Vastgoedlexicon

Het Bouw- en Vastgoedlexicon door Hendrik Leurs.

Vaste Activa

Alle productiemiddelen die de onderneming op duurzame wijze heeft verworven, waaronder oprichtingskosten, immateriële, materiële en financiële activa en behoudens een tegenovergestelde vermelding de vorderingen op meer dan één jaar die geen handelsvorderingen zijn. Wanneer ze deze middelen zou verkopen, kan ze haar maatschappelijke doel niet langer...

Lees verder
2011
2021-01-23
Bedrijfskunde Integraal

Bedrijfskunde Integraal

vaste activa

Bezittingen van bedrijf die voor langere tijd in bezit zullen zijn (machines, gebouwen, terreinen).

2008
2021-01-23
Praktische Economie havo 3

Begrippenlijst uit Praktische Economie havo 3

vaste activa

Bezittingen die langer dan één productieproces of een jaar meegaan.

2008
2021-01-23
Praktische economie vwo 3

BEGRIPPENLIJST UIT PRAKTISCHE ECONOMIE VWO 3

vaste activa

Bezittingen die langer dan één productieproces of een jaar meegaan.

2005
2021-01-23
Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Bedrijfseconomie voor het besturen van organisaties

Vaste activa

Activa (bijvoorbeeld machines en inventaris), die via de productie en verkoop van producten en/of diensten niet binnen één jaar in liquide middelen kunnen worden omgezet.

2003
2021-01-23
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

vaste activa

vaste activa - De bezittingen van een bedrijf die voor langere tijd tot het bezit van het bedrijf behoren, zoals machines, vrachtwagens, fabrieksterrein en dergelijke, staan op de balans aan de debet- oftewel actiefzijde.

2003
2021-01-23
De Nederlandse Economie 2003

Geschreven door CBS, 2003

Vaste activa

Productiemiddelen die langer dan één jaar meegaan en die een behoorlijke waarde vertegenwoordigen. Hiertoe behoren materiële activa (zoals gebouwen en machines) en immateriële activa (zoals software).

1991
2021-01-23
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Vaste activa

Activa die voor langere tijd (meestal langer dan 1 jaar) tot het bedrijf behoren.