Synoniemen van Feminisme

2020-04-07

Feminisme

Het feminisme is een maatschappelijke en politieke stroming die streeft naar dezelfde rechten en mogelijkheden voor vrouwen zoals die gelden voor mannen. Dit streven wordt ook wel de emancipatie van de vrouw genoemd. In het feminisme wordt de scheve (machts)verhouding tussen mannen en vrouwen bekritiseerd. Het doel is volledige gelijkheid tussen de verschillende seksen. De feministische beweging stelt dat mannen traditioneel een betere toegang tot het onderwijs, een beter inkomen en een betere t...

2020-04-07

Feminisme

Beweging die in de 19e eeuw opkwam voor de rechten en belangen van vrouwen.

2020-04-07

feminisme

feminisme - zelfstandig naamwoord uitspraak: fe-mi-nis-me 1. beweging die strijdt voor gelijke rechten van vrouwen ♢ dank zij het feminisme hebben vrouwen kiesrecht Zelfstandig naamwoord: fe-mi-nis-me het feminisme Synoniemen vrouwenbeweging

2020-04-07

Feminisme

Feminisme, vrouwenbeweging; streven naar meer, respectievelijk gelijke rechten voor de vrouw (→ vrouwenemancipatie).

2020-04-07

feminisme

feminisme - Zelfstandignaamwoord 1. (filosofie) het streven naar een gelijkwaardige behandeling van vrouwen ten opzichte van mannen In het eerste decennium van de 21e eeuw werd het westerse feminisme verweten nauwelijks oog te hebben voor schendingen van vrouwenrechten in de islamitische wereld Woordherkomst afgeleid van het Latijnse 'fēmina' (vrouw) met het achtervoegsel -isme Synoniemen vrouwenbeweging, vrouwenemancipa...

2020-04-07

Feminisme

FEMINISME, o. vrouwenbeweging, streven naar de emancipatie der vrouw.

2020-04-07

Feminisme

Feminisme - zie VROUWENBEWEGING.

2020-04-07

Feminisme

Feminisme - 1° Vrouwenbeweging, ontstaan in burgerlijke kringen, door de reactie tegen de benepenheid van het vrouwenbestaan, die vooral in het begin en midden 19e eeuw haar ergsten graad bereikte. Het is een streven naar volledig mensch en medeburger zijn en volledig burgerrecht van de vrouw. Het vraagt niet alleen ontwikkeling, niet alleen openstelling van ambten en beroepen voor de vrouw, maar streeft doelbewust naar een zoodanige maatschappelijke orde, dat zij in de gemeenschap zou kunne...

2020-04-07

Feminisme

Feminisme (afgeleid van het Latijnse woord femina, dat vrouw betekent) is het streven van de vrouwen, om op allerlei gebied een betere positie in de maatschappij te krijgen, om dezelfde rechtspositie als de man te hebben, en niet langer, zoals dit vóór de Franse revolutie het geval was, beschouwd en behandeld te worden als ondergeschikt aan den man. Dit is in het kort het streven van de z.g. „vrouwenbeweging”, die in de eerste helft der 19de eeuw in alle beschaafde lan...

2020-04-07

feminisme

feminisme - De sociale en politiek kritische theorie en stroming die opkomt voor de inherente eigenwaarde van vrouwen en vrouwelijke eigenschappen, en die werkt aan de verdediging en het bevorderen van de rechten en belangen van vrouwen.

2020-04-07

feminisme

feminisme, - o., de vrouwenbeweging ; het streven der vrouw naar emancipatie.

2020-04-07

feminisme

o. vrouwenbeweging, leer dat de vrouw de gelijke is van de man en aanspraak kan maken op dezelfde rechten.

2020-04-07

Feminisme

PAGINA 153-155 MISSEN 1. onderscheid, lichamelijk en psychisch, tusschen man en vrouw. 2. Op de latere en mindere huwelijken van de begaafde vrouwen. 3. Op den arbeid van de vrouw die min geschikt voor haar aanleg is. 4. Op de vrije liefde. 5. Op de oplossing van het gezin, de demoralisatie van den man, de slechte opvoeding van het kind, enz., ’t welk alles gevolg zal zijn of kunnen zijn van de zelfstandigheid van de vrouw. Er zijn door het Feminisme, gelijk door meerdere bewegingen, die...