Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 04-04-2010

Feminisme

betekenis & definitie

Het feminisme is een maatschappelijke en politieke stroming die streeft naar dezelfde rechten en mogelijkheden voor vrouwen zoals die gelden voor mannen. Dit streven wordt ook wel de emancipatie van de vrouw genoemd.

In het feminisme wordt de scheve (machts)verhouding tussen mannen en vrouwen bekritiseerd. Het doel is volledige gelijkheid tussen de verschillende seksen. De feministische beweging stelt dat mannen traditioneel een betere toegang tot het onderwijs, een beter inkomen en een betere toegang tot de arbeidsmarkt hebben en aan deze ongelijkheid wil het feminisme een einde maken. Ook de ongelijkheid op het gebied van seksualiteit en eigendom is een herkenbaar twistpunt voor de feministische beweging. Het feminisme wordt ook wel aangeduid als de beweging die de eigenwaarde van de vrouw en haar vrouwelijke eigenschappen centraal stelt en daarvoor opkomt.