Wat is de betekenis van federaal ambtenaar?

2020
2023-02-04
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

federaal ambtenaar

ambtenaar die in dienst is van de federale overheid. Voorbeelden: In het verleden werd geval per geval beslist over het al dan niet toekennen van een dienstvrijstelling aan de federale ambtenaren. http://www.mazfp.fgov.be/nl/ministerraad/december2000/1512/1512dienstvrijstellingen.htm, 15 december 2000

Lees verder