Wat is de betekenis van Federaal?

2019
2022-11-30
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

federaal

federaal - Bijvoeglijk naamwoord 1. van, betreffende een federatie - Halverwege de oorlog deserteerden er iedere maand meer dan vijfduizend soldaten; sommige bleven gewoon ergens hangen tijdens de oneindig lange marsroutes, andere vluchtten zodra het vuur werd geopend. In mei 1864 — de maand waarin generaal...

Lees verder
2018
2022-11-30
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

federaal

federaal - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: fe-de-raal 1. wat te maken heeft met een groep staten of organisaties die een bondgenootschap vormen ♢ er is federaal overleg tussen de landen van de Benelux Bijvoeglijk naamwoord: fe-de-raal ...

Lees verder
1996
2022-11-30
Liek Mulder

Auteur van o.a. Historische gids van de 20e eeuw (Uitgave 1996)

Federaal

De term waarmee men in een bondsstaat het centrale gezag aanduidt. Het woord federaal betekent letterlijk `bondgenootschappelijk'; het is afgeleid van het Latijnse foedus (verbond). In een bondsstaat als de Verenigde Staten wordt de term federaal gebruikt voor de taken van de landelijke regering. De Verenigde Staten vormen een federatie van vijft...

Lees verder
1994
2022-11-30
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Federaal

[Fr. fédéral] een federatie betreffend.

1993
2022-11-30
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Federaal

bondgenootschappelijk

1973
2022-11-30
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

federaal

[Lat. foedus, verbond], bn., van, betreffende een federatie; federale regering, de overkoepelende regering van een federatie van staten, zoals de VS.

1955
2022-11-30
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Federaal

de statenbond betreffend

1950
2022-11-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Federaal

(<Fr.), bn., van, betreffende een federatie.

1948
2022-11-30
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

federaal

bondgenootschappelijk.

1937
2022-11-30
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

federaal

bn. (Fr. fédéral [Lat. foedus = verbond]: het verbond betreffende; bondgenootschappelijk): federale Unie, statenbond.

1930
2022-11-30
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

federaal

(fedә'ra:l) bn. (...rale) en bw. [Fr. < Lat. fœdus, bond] van, betreffende een federatie, bondgenootschappelijk. ➝ unie.

1914
2022-11-30
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

federaal

federaal, - den statenbond betreffend; „federaal-theologie”, v., leer van den Nederlandschen godgeleerde Coccejus.

1906
2022-11-30
wink

Wink's vreemde woordenboek

Federaal

het verbond betreffend.