2020-02-17

Fabrikaten-rekening

Fabrikaten-rekening - komt voor in de boekhouding van fabrieken ; zij wordt gedebiteerd voor het bedrag der ingekochte grondstoffen en de verdere bedrijfsonkosten, en gecrediteerd voor de opbrengst van het fabrikaat, alsmede voor den eindvoorraad daarvan bij de afsluiting der rekening.