Wat is de betekenis van Executive coach?

2019
2021-08-02
Instituut voor de Nederlandse Taal

Het Instituut voor de Nederlandse Taal is een breed toegankelijk wetenschappelijk instituut op het gebied van het Nederlands.

Executive coach

Executive coach, iemand die directeuren, ondernemers, bestuurders en (top)managers begeleidt en ondersteunt bij hun werkzaamheden.

2014
2021-08-02
Else Reijnen

| EXECUTIVE COACH | TEAMCOACH | DENIEUWESPELERIJ.NL

Executive coach

Een executive coach begeleidt en ondersteunt het ontwikkelingsproces van top managers, bestuurders en ondernemers. Executive coaching is gericht op het versterken van persoonlijk en professioneel leiderschap. De executive coach kan het definiëren, verduidelijken en realiseren van doelen begeleiden en ondersteunen. De coach doet dit door bewustwordi...

Lees verder