Wat is de betekenis van Etienne marc quatremère?

2023-12-11
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Etienne marc quatremère

fransch oriëntalist, geb. 12 Juli 1782 te Parijs, werd 1809 hoogleeraar in de grieksche letteren aan de faculteit te Rouaan, keerde 1811 naar Parijs terug, werd 1815 lid der Académie des Inscriptions, 1819 professor in het hebreeuwsch en syrisch aan het Collége de F'rance en 1838 ook leeraar in het perzisch aan de school voo...

2023-12-11
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Etienne Marc Quatremère

fransch oriëntalist, geb. 12 Juli 1782 te Parijs, sedert 1819 professor aldaar, gest. 18 Sept. 1837, leverde Recherches sur la langue et la littérature de fEgypte (Parijs 1808); Mémoires géographiques et historiques sur l'Egypte (2 din. Parijs 1811); wijden Radzjid-Eddin’s Histoire des Mongoles en Perse, en eene...