Wat is de betekenis van Elisabeth Zernike?

2024-06-24
Oosthoek Encyclopedie supplement

Oosthoek (1972)

Elisabeth zernike

Ned. schrijfster, *8.7.1891 Amsterdam, 112.3.1982 Laren (Noord-Holland).

2024-06-24
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Elisabeth Zernike

(1891), Ned. schrijfster van romans van oorspronkelijke stijl en woordkeus, o.a. Het leven zonder Einde, De oudste zoon.

2024-06-24
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Elisabeth ZERNIKE

Nederlands schrijfster (Amsterdam 8 Juli 1891), dochter van de onderwijsspecialist Carl Friedrich August Zernike en zuster van de volgende, heeft in teruggetrokken bescheidenheid een respectabel oeuvre opgebouwd, romans en verhalen die uitmunten door een fijnzinnige psychologie en een treffende mengeling van weemoed en ironie. Haar sfeer scheppend...

2024-06-24
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Elisabeth Zernike

Ned. letterkundige. * 3 Juli 1891 te Amsterdam. Vruchtbaar schrijfster van meestal goedgecomponeerde romans, die vooral uitmunten door de ontleding der gevoelens. In 1921 verwierf zij den C. W. van der Hooght-prijs van de Maatschappij der Ned. letterkunde.Voorn. werken: Het schamele deel (1919); Een vrouw als zij (1920); Kinderspel (1921); Het eers...