Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Gepubliceerd op 08-01-2020

Elisabeth Zernike

betekenis & definitie

Ned. letterkundige. * 3 Juli 1891 te Amsterdam. Vruchtbaar schrijfster van meestal goedgecomponeerde romans, die vooral uitmunten door de ontleding der gevoelens.

In 1921 verwierf zij den C. W. van der Hooght-prijs van de Maatschappij der Ned. letterkunde.Voorn. werken: Het schamele deel (1919); Een vrouw als zij (1920); Kinderspel (1921); Het eerste licht (1928); De loop der dingen (1929); David Drenth (1931); Het buurmeisje (1934); Het leven zonder einde (1936); De oudste zoon (1937).

Asselhergs.

< >