Wat is de betekenis van eis?

2019
2021-01-18
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Eïs

Eïs - Symbool 1. (muziek) aanduiding van het “Eïs-majeurakkoord” Verwante begrippen Eïsm, Eïs6, Eïsdim Zie ook eïs

Lees verder
2018
2021-01-18
Anneke van Schie

Voormalig eigenaar/directeur Uitgeverij Kavanah

Eis

Behoefte of verwachting die kenbaar is gemaakt en vanzelfsprekend of dwingend is voorgeschreven. ‘Vanzelfsprekend’ betekent dat het gebruikelijk (of de normale gang van zaken) is voor de organisatie, dat de behoefte of verwachting stilzwijgend bij haar cliënten en andere belanghebbenden wordt verondersteld. Een gespecificeerde eis is een eis die ke...

Lees verder
2018
2021-01-18
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

eis

eis - zelfstandig naamwoord 1. zeer krachtig verzoek ♢ het was een eis van de artiest dat er een eigen kleedkamer zou zijn 1. eisen stellen [eisen] 2. geld dat ergens voor be...

Lees verder
2018
2021-01-18
Openbaar Ministerie

Begrippenlijst Openbaar Ministerie

Eis

Een eis is de straf die de verdachte volgens de officier van justitie zou moeten krijgen

2017
2021-01-18
Erik van Veenendaal

internationally recognized testing expert

Eis

Een eis is een voorwaarde of voorziening van een gebruiker om een probleem op te lossen of een doel te bereiken, die in een systeem of subsysteem moet worden geïmplementeerd om aan een contract, standaard, specificatie of een ander formeel opgelegd document te voldoen.

2016
2021-01-18
Rechtspraak

Begrippen in de rechtspraak

Eis

Straf die de verdachte volgens de officier van justitie zou moeten krijgen.

2014
2021-01-18
Praktisch Burgerlijk Procesrecht

Praktisch Burgerlijk Procesrecht

eis

Petitum.

2009
2021-01-18
Juridische methoden

Begrippenlijst Juridische methoden.

Eis

zie vordering.

1993
2021-01-18
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Eis

vordering

1990
2021-01-18
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

eis

eis - Documenten waarin een aanspraak wordt bekrachtigd. Hieronder vallen aanspraken op schulden, opties of andere zaken die in het bezit zijn van een ander, maar ook aanspraken op alles wat een ander aan de eiser zou moeten geven, afstaan of schenken.

1973
2021-01-18
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

eis

m. (-en), 1. krachtens recht of macht, met gezag of als met gezag uitgedrukt verlangen: de — tot overgave werd niet beantwoord; 2. wat men als voorwaarde stelt voor een tegenprestatie; 3. wat men van een persoon of zaak verlangt of vergt, alvorens tevreden te zijn: hoge eisen stellen, niet gauw tevreden zijn; aan de eisen voldoen, presteren...

Lees verder
1950
2021-01-18
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Eïs

v., (muz.) toon een halve toontrap hoger dan e.

1948
2021-01-18
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

eis

v. verhoogde e.

1933
2021-01-18
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Eïs

Germaansche toonnaam voor de met een halven toon, door middel van een ♯ verhoogde E. (Eng. E sharp; in Rom. landen mi ♯: mi diesis, mi dièse).

1898
2021-01-18
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Eïs

EÏS, v. (muz.) toon, een halven toontrap hooger dan e.