Wat is de betekenis van eis?

2019
2022-10-02
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Eïs

Eïs - Symbool 1. (muziek) aanduiding van het “Eïs-majeurakkoord” Verwante begrippen Eïsm, Eïs6, Eïsdim Zie ook eïs

Lees verder
2018
2022-10-02
Anneke van Schie

Voormalig eigenaar/directeur Uitgeverij Kavanah

Eis

Behoefte of verwachting die kenbaar is gemaakt en vanzelfsprekend of dwingend is voorgeschreven. ‘Vanzelfsprekend’ betekent dat het gebruikelijk (of de normale gang van zaken) is voor de organisatie, dat de behoefte of verwachting stilzwijgend bij haar cliënten en andere belanghebbenden wordt verondersteld. Een gespecificeerde eis is een eis die ke...

Lees verder
2018
2022-10-02
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

eis

eis - zelfstandig naamwoord 1. zeer krachtig verzoek ♢ het was een eis van de artiest dat er een eigen kleedkamer zou zijn 1. eisen stellen [eisen] 2. geld dat ergens voor be...

Lees verder
2018
2022-10-02
Openbaar Ministerie

Begrippenlijst Openbaar Ministerie

Eis

Een eis is de straf die de verdachte volgens de officier van justitie zou moeten krijgen

2017
2022-10-02
Erik van Veenendaal

internationally recognized testing expert

Eis

Een eis is een voorwaarde of voorziening van een gebruiker om een probleem op te lossen of een doel te bereiken, die in een systeem of subsysteem moet worden geïmplementeerd om aan een contract, standaard, specificatie of een ander formeel opgelegd document te voldoen.

2016
2022-10-02
Rechtspraak

Begrippen in de rechtspraak

Eis

Straf die de verdachte volgens de officier van justitie zou moeten krijgen.

2014
2022-10-02
Praktisch Burgerlijk Procesrecht

Praktisch Burgerlijk Procesrecht

eis

Petitum.

2009
2022-10-02
Juridische methoden

Begrippenlijst Juridische methoden.

Eis

zie vordering.

1994
2022-10-02
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Eïs

(muz.) door kruis met halve toontrap verhoogde e (mi), e-kruis.

1993
2022-10-02
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Eis

vordering

1990
2022-10-02
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

eis

eis - Documenten waarin een aanspraak wordt bekrachtigd. Hieronder vallen aanspraken op schulden, opties of andere zaken die in het bezit zijn van een ander, maar ook aanspraken op alles wat een ander aan de eiser zou moeten geven, afstaan of schenken.

1973
2022-10-02
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Eis

m. (-en), 1. krachtens recht of macht, met gezag of als met gezag uitgedrukt verlangen: de eis tot overgave werd niet beantwoord; 2. wat men als voorwaarde stelt voor een tegenprestatie; 3. wat men van een persoon of zaak verlangt of vergt, alvorens tevreden te zijn: hoge eisen stellen, niet gauw tevreden zijn; aan de eisen voldoen, presteren wat...

Lees verder
1952
2022-10-02
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Eis

s., eask; zware —, ferch.

1951
2022-10-02
Duits woordenboek (DU-NL) 1951

Dr. H. W. J. Kroes

Eis

ijs; der Fluß geht mit Eis, de rivier kruit.

1950
2022-10-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Eïs

v., (muz.) toon een halve toontrap hoger dan e.

1948
2022-10-02
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

eis

v. verhoogde e.

1937
2022-10-02
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

eis

m. eisen (1 verlangen, vraag, vordering krachtens recht of macht; voorwaarde, gesteld voor een tegenpraestatie; 2 wat een persoon of zaak nodig heeft om tot zijn of haar recht te komen enz.; 3 rechtst. vordering van hem, die een rechtsvordering heeft ingesteld; 4 uitspraak, door het openbaar ministerie van het gerecht verlangd; 5 wat men van een pe...

Lees verder
1933
2022-10-02
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Eïs

Germaansche toonnaam voor de met een halven toon, door middel van een ♯ verhoogde E. (Eng. E sharp; in Rom. landen mi ♯: mi diesis, mi dièse).

1932
2022-10-02
Muziek

Muziek lexicon

Eis

Toonnaam (Duitsch: Eis, Eng.: E sharp; Fr.: mi dièze; Ital.: mi diesi), de met een halven toon verhoogde E.

1930
2022-10-02
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

eis

(eis) m. (-en) [< eisen] wat men eist nl. 1. a. wat men eist krachtens recht of macht : een doen. b. Inz. als tegenprestatie : dat is een billijke -. 2. a. Algm. wat men voor het gerecht eist , dat bij de uitspraak zal worden bepaald : zijn opstellen; een doen; een tot schadevergoeding tegen iemand; iemand zijn toewijzen, ontzeggen, hem (ten a...

Lees verder