2020-04-06

Dupont chart

Een dupont chart is een rekenschema waarmee (onder meer) het effect van inkoopbesparing op de rentabiliteit van het geïnvesteerd vermogen kan worden bepaald.

2020-04-06

Dupont chart

Een ‘Dupont chart’ is een grafische representatie van de elementen die het rendement op het geïnvesteerd vermogen van een onderneming bepalen (‘Return On Capital Employed’, of ROCE). Het is een krachtige rapportagemanier omdat het balans en resultatenrekening direct koppelt aan rendement. Uit de winst- en verliesrekening zijn deze elementen de netto-omzet, de inkoopwaarde van de omzet (leidend tot de bruto marge) en de bedrijfslasten (leidend tot het bedrijfsresultaat). Uit de balans zijn deze e...