Wat is de betekenis van dominantie?

2019
2021-06-20
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

dominantie

dominantie - Zelfstandignaamwoord 1. overheersing Woordherkomst afgeleid van dominant met het achtervoegsel -ie afgeleid van het Franse dominance (met het achtervoegsel -antie)

Lees verder
2017
2021-06-20
Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

dominantie

dominantie - Gedragsmatig overwicht van het ene individu over het andere, waarbij het dominante individu eerst aanspraak kan maken op schaarse hulpbronnen zoals voedsel, water, schuilplaats, seksuele partner... D. wordt doorgaans vastgelegd door agonistische interacties en langdurig gehandhaafd a.h.v. communicatieve signalen. Soms wordt d. bepaald...

Lees verder
1994
2021-06-20
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Dominantie

1 (alg.) het overheersen; 2 (biol.) het dominant zijn van een erfelijke factor; 3 (plk.) het overheersen van een plantesoort of enkele soorten in een vegetatie.

Lees verder
1993
2021-06-20
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Dominantie

het dominant zijn

1974
2021-06-20
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

dominantie

overheersing van de ene factor over de ander, bv. in vegetatiekunde het overwicht van een of enkele soorten in de massa van het vegetatiedek, ➝ apicale dominantie.

1973
2021-06-20
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

dominantie

[Lat.], v., 1. het dominant-zijn; 2. (vegetatiekunde) bedekkingsgraad; 3. (genetica) het verschijnsel dat van een erfelijke eigenschap (b.v. oogkleur) die in meer vormen kan voorkomen (b.v. bruin en blauw), één vorm altijd overheersend over de andere vorm (en) overerft. GENETICA. Dominantie houdt verband met de omstandigheid dat i...

Lees verder
1954
2021-06-20
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Dominantie

overheersing, bijv. van één gen of symptoom over alle andere.

1950
2021-06-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Dominantie

v., het overheersen.

1933
2021-06-20
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Dominantie

noemt men het feit, dat een bepaalde erfelijke eigenschap een andere domineert of overheerscht. Dit verschijnsel speelt o.a. een groote rol in de erfelijkheid bij den mensch. Is iemand bijv. drager van een dominanten erffactor, die voor een bepaalde eigenschap, een ziekte of een gebrek aansprakelijk is, dan zal die eigenschap op zichtbare wijze te...

Lees verder
1923
2021-06-20
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Dominantie

totale of partiële D., gehele of gedeeltelijke onderdrukking van het kenmerk van een allelomorph geen (zie Allel) door het andere geen van dezelfde locus (zie ald.); dit laatste geen bepaalt het phaenotype (zie ald.).