Wat is de betekenis van Apicale dominantie?

1974
2021-06-20
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

apicale dominantie

(L., apex = top; dominare = overheersen), bij planten, waarbij eerst de eind (apicale) knop de groei van de zij knoppen remt (o.a. door auxinen); later minder, zodat laterale vertakking optreedt. De vorm van de plant wordt er sterk door bepaald. Bij sterke apicale dominantie groeien ze onvertakt en steil op; bij zwakke apicale dominantie krijgt de...

Lees verder
1973
2021-06-20
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Apicale dominantie

Apicale dominantie - de remmende werking die de eindknop van een plant of van een tak uitoefent op het uitlopen van de daaronder gelegen zijknoppen. Bij sterke dominantie blijft de plant geheel onvertakt (zonnebloem, lupine), maar bij geen of zwakke dominantie treedt min of meer sterke vertakking op, waardoor de plant een struikachtige vorm krijgt....

Lees verder