Wat is de betekenis van Dissident?

2020
2022-11-27
Onze Taal

Genootschap Onze Taal | Woordpost

dissident

betekenis andersdenkend uitspraak [dis-sie-dent] citaat "Waar blijft de Corbyn, Tsipras of Iglesias van Nederland? Dat is een goede vraag. In de categorie oud-linkse politieke veteranen denk ik dan aan iemand als Adri Duivesteijn, die toch een soort van dissidente rebel in de PvdA is." Bron: De vijf spannendste vernieuwers op links volg...

Lees verder
2019
2022-11-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

dissident

dissident - Zelfstandignaamwoord 1. (politiek) (religie) andersdenkende binnen dezelfde partij of dezelfde godsdienst Er was één dissident binnen de coalitie: PvdA’er Jacques Monasch. Hij kondigde dinsdag zoals verwacht aan met de oppositie mee te zullen stemmen. „Europa gaat te snel”, verkondigde he...

Lees verder
2018
2022-11-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

dissident

dissident - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: dis-si-dent 1. wie een andere overtuiging heeft ♢ Lucas heeft een dissidente mening over dat onderwerp Bijvoeglijk naamwoord: dis-si-dent de/het dissidente ... ...

Lees verder
2017
2022-11-27
Politici

Jargon & Slang van Politici

Dissident

Dissident - wie politiek van opvatting verschilt, andersdenkende. Ook gebruikt voor iemand die zich losmaakt van een bepaalde religie. In de politieke wereld vooral gebruikt met betrekking tot communistische regimes, dus een tegenstander hiervan, bijv. Sacharov. Het woord dissident komt van Lat. dissidere uiteen zitten. ​

Lees verder
1996
2022-11-27
Liek Mulder

Auteur van o.a. Historische gids van de 20e eeuw (Uitgave 1996)

Dissident

Een andersdenkende. In de twintigste eeuw is dissident de aanduiding van mensen die zich verzetten tegen een politiek systeem, zoals bijvoorbeeld het communistische, en daarbij de door de staat vastgestelde (enge) grenzen van de toegestane kritiek overschrijden. In de Sovjetunie rekende men tot de dissidenten onder meer joden die wilden emigreren...

Lees verder
1994
2022-11-27
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Dissident

[Lat. dissidens, -sidentis = o.dw] 1 andersdenkende; 2 (spec. in de voormalige Sovjet-unie) vooraanstaande persoon (schrijver e.d.) die openlijk kritiek leverde op het regime, daarom vervolgd werd en al dan niet zijn land wist te verlaten.

Lees verder
1993
2022-11-27
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Dissident

andersdenkend(e)

1981
2022-11-27
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Dissident

iemand die zich van een erkend kerkgenootschap heeft afgescheiden; een andersdenkende.

1973
2022-11-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Dissident

[Lat. dissidere, gescheiden zijn], I. m. (-en), andersdenkende, m.n. in godsdienstzaken en politieke zaken: de Russische dissidenten, een groep intellectuelen, die het niet eens is met het bewind van de communistische partij; II. bn., andersdenkend. Dissident was in het oude Polen de naam voor protestant. Tot het begin van de 18e eeuw genoten d...

Lees verder
1952
2022-11-27
Frans woordenboek (FR-NL) 1950

Dr. F.P.H. Prick van Wely

Dissident

andersdenkend(e), afgescheiden(e).

1951
2022-11-27
Woordenboek Engels (EN-NL) 1951

Dr. F.P.H. van Wely

dissident

I. verschillend; onenig; een andere mening toegedaan, andersdenkend; afgescheiden; II. andersdenkende; afgescheidene.

Lees verder
1950
2022-11-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Dissident

(<Lat.), I. m. (-en), andersdenkende, inz. in godsdienstzaken; II. bn., andersdenkend.

Lees verder
1937
2022-11-27
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

dissident

m. -en (Fr. [Lat. dissidens, van dissidere = verschillen]: andersdenkende; scheurmaker; iem., die scheuring doet ontstaan; geschied, mv.: niet R.-K. Polen).

1930
2022-11-27
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

dissident

(dissi'dent) m (-en) [Fr. < Lat. dissidere, anders denken] andersdenkende, afgescheidene inz. in godsdienstzaken.

1906
2022-11-27
wink

Wink's vreemde woordenboek

Dissident

Lat., andersdenkend in politiek of godsdienstig opzicht.