Wat is de betekenis van Discretionaire bevoegdheid?

2023-12-10
Begrippen in de Rechtspraak

Ensie (2016)

Discretionaire bevoegdheid

De vrije beslissingsruimte van de rechter.

2023-12-10
Begripppenlijst Tweede Kamer

Winish Ganesh (2012)

Discretionaire bevoegdheid

Met discretionaire bevoegdheid wordt er aangegeven dat een bestuursorgaan (bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders) een bepaalde mate van beleidsvrijheid heeft bij het nemen van een besluit. De discretionaire bevoegdheid vloeit voort uit de beleidsregels die een bestuursorgaan zelf opstelt. De bevoegdheid tot het vaststellen van dez...


Direct alle 4 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-10
Basisboek Recht

O.A.P. van der Roest (2000)

Discretionaire bevoegdheid

Een zekere vrijheid om zelf inhoud te geven aan de bevoegdheid.

2023-12-10
Hoofdlijnen Nederlands Recht

Prof. mr. C.J Loonstra (1992)

discretionaire bevoegdheid

Beleidsvrijheid. Dit houdt verband met de vrije beschikking. Het betrokken bestuursorgaan kan in dit geval immers zelf de voorwaarden bepalen op grond waarvan een beschikking met een bepaalde inhoud wordt afgegeven.