Wat is de betekenis van directie?

2019
2021-05-11
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

directie

directie - Zelfstandignaamwoord 1. (bedrijfskunde) de leiding van een bedrijf, de directeur en de topmanagers Volgens de directie en de bewindvoerder is de uitgangspositie van de financiële en commerciële situatie „bemoedigend”. 2. bestuur FC Twente heeft op dit moment...

Lees verder
2018
2021-05-11
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

directie

directie - zelfstandig naamwoord uitspraak: di-rec-sie 1. groepje mensen dat de leiding heeft ♢ de directie van de school vergadert elke week Zelfstandig naamwoord: di-rec-sie de directie ...

Lees verder
2003
2021-05-11
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

directie

directie - Een of meer directeuren van een bedrijf of bank. Zij vormen tezamen de directie ofwel het bestuur. Soms gebruiken internationale instellingen ook de term directie.

1993
2021-05-11
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Directie

(direktie) bestuur; richting; ambtsgebied van een directeur

1981
2021-05-11
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Directie

1. hoogste leiding van een bureau of onderneming; 2. richting.

Lees verder
1955
2021-05-11
vreemd

Vreemde woordenboek

Directie

bestuur, leiding; richting; strekking.

1952
2021-05-11
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Directie

s., direksje.

1950
2021-05-11
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Directie

(<Fr.), v. (-s, ...tien), 1. bestuur, toezicht, opperleiding: dat is onder zijn directie gebeurd ; 2. de personen welke met de leiding, het bestuur zijn belast; 3. ambtsgebied van een directeur ; 4. richting; —(pijpenfabr.) kneep in de koperen vorm, die het beloop van de kop bepaalt;

Lees verder
1948
2021-05-11
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

directie

v. bestuur, beheer, leiding; richting, strekking; ambtsgebied.

1910
2021-05-11
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Directie

Directie - het bestuur, de leiding, het oppertoezicht, het beheer eener zaak, van eene onderneming, een maatschappij, een bank, enz. Ook de persoon of personen aan wie dat bestuur is opgedragen en die daarvoor al dan niet eene vaste belooning genieten, een aandeel in de te verkrijgen winsten of beide: een bezoldiging en aandeel in de winst. De stat...

Lees verder
1898
2021-05-11
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Directie

DIRECTIE, v. (-s, ...tiën), bestuur, toezicht, opperleiding: dat is onder zijne directie gebeurd, onder zijne leiding, toen hij directeur was; — die personen welke met de leiding, het bestuur zijn belast; — ambtsgebied van een directeur; — richting; (pijpenfabr.) kneep in den koperen vorm, die het beloop van den kop bepaalt;...

Lees verder
1864
2021-05-11
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

directie

directie - v. (directiën), bestuur, toezicht; richting