Wat is de betekenis van Directief?

2019
2021-04-16
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

directief

directief - Zelfstandignaamwoord 1. (m) (taalkunde) een naamval die de richting waarin de handeling voert weergeeft Het Baskisch kent een directief. 2. (n) een dwingende opdracht gewoonlijk van een overheid, richtlijn directief - Bijvoeglijk naamwoord 1. sturen...

Lees verder
2017
2021-04-16
Laat maar zien

Laat maar zien - Didactiek voor beeldend onderwijs

Directief

Richtinggevend.

2015
2021-04-16
Psychosociale gespreksvoering

Markus van Alphen

Directief

Directief - letterlijk: aanwijzend. De psychosociale hulpverlener neemt een actieve rol, geeft adviezen en aanwijzingen.

1994
2021-04-16
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Directief

[Fr. directive. van Lat. dirigere, directum = een richting geven] richtlijn, alg. voorschrift hoe te handelen.

1993
2021-04-16
Vreemd Nederlands

Vreemd Nederlands

Directief

(direktief) richtlijn; algemeen voorschrift

1981
2021-04-16
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Directief

richtlijn; een gezant ontvangt van zijn regering directieven voor zijn onderhandelingen.

1950
2021-04-16
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Directief

(<Fr.), o. (...tieven), richtlijn.