Wat is de betekenis van directieverslag?

2015
2021-04-16
Basisboek Bedrijfseconomie

Basisboek Bedrijfseconomie

Directieverslag

Verslag van de directie over de gang van zaken in het verslagjaar plus de verwachting voor de toekomst.

2007
2021-04-16
Corporate Finance Lexicon

Boer & Croon Corporate Finance Lexicon

Directieverslag

Een directieverslag is een wettelijk verplicht document dat de gang van zaken in een vennootschap beschrijft en de toekomstverwachting aangeeft. Samen met de jaarrekening (balans, verlies- en winstrekening en toelichtingen) vormt dit het jaarbericht. Sinds de invoering van de corporate governance code (Tabaksblat) en de verplichting conform de nieu...

Lees verder
2003
2021-04-16
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

directieverslag

directieverslag - In het directieverslag geeft de directie een verantwoording van het gevoerde beleid en de financiële gang van zaken en spreekt zij verwachtingen uit ten aanzien van investeringen, de financiering daarvan en het personeel. Het directieverslag is onderdeel van het jaarverslag, die daarnaast bestaat uit de balans, het cash flow overz...

Lees verder