Wat is de betekenis van diffuus?

2023-10-02
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

diffuus

Het woord "diffuus" kan verwijzen naar: - iets dat zich gelijkmatig verspreidt of verstrooid wordt over een gebied. Zo verwijst diffuus licht naar licht dat gelijkmatig verspreid is zonder scherpe schaduwen, zoals het licht van een bewolkte dag of een lamp met een matglazen kap; - iets dat vaag, of niet goed gedefinieerd is. Een diffuus...

2023-10-02
Onze Taal Woordpost

Genootschap Onze Taal (2020)

diffuus

(hier:) onduidelijk, onscherp uitspraak [dif-fuus] citaat “Buitenlandse hulpverleners waren er toen nog nauwelijks in Oeganda, zoals bij de meeste van Afrika’s grote conflicten. Nu zijn ze overal, honderden tegelijk. Aan de frontlijn zijn voor ons de grenzen tussen agressie, compassie en uiteindelijk ook seks diffuus. Raak je afgestom...

Direct toegang tot alle 20 resultaten over diffuus?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-02
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

diffuus

diffuus - Bijvoeglijk naamwoord 1. (medisch) zonder scherpe begrenzing Een zwelling van een speekselklier kan diffuus of gelokaliseerd zijn. Een diffuse zwelling betreft de hele klier [...<ref>p.p 296. Leerboek chirurgie

2023-10-02
Bodemrichtlijn begrippenlijst

Rijkswaterstaat (2017)

Diffuus

Diffuus is een grootschalige verontreiniging met stoffen die min of meer gelijkmatig verdeeld zijn over een relatief groot oppervlakte.

2023-10-02
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

diffuus

diffuus - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: dif-fuus 1. niet goed zichtbaar of herkenbaar ♢ zijn beeld op de foto was enigszins diffuus 2. niet uit één bron, maar gespreid ♢ er was diffuus licht...

2023-10-02
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Diffuus

[Fr. diffus] 1 verspreid; diffuus licht, onregelmatig teruggekaatst licht; 2 (van stijl) wijdlopig, duister.

2023-10-02
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Diffuus

verspreid; onscherp

2023-10-02
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Diffuus

verspreid; diffuus licht is volkomen verstrooid licht, waarbij zich geen schaduwen vormen. Een zaak, een antwoord is diffuus, betekent: niet scherpomlijnd, vaag.

2023-10-02
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Diffuus

wijdlopig, verstrooid

2023-10-02
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Diffuus

(<Fr.-Lat.), bn. (...fuzer, -t), 1. verspreid; (nat.) diffuus licht, verstrooid, onregelmatig teruggekaatst licht; 2. duister, wijdlopig (van stijl).

2023-10-02
Vreemde woorden in de natuurkunde en namen der chemische elementen

Prof. Dr. P.H. van Laer (1949)

Diffuus

(Lat. diffúsus = uitgebreid; part. perf. v. diffúndere = uitgieten, verbreiden, verstrooien; < → dis-, + fúndere = gieten, laten vloeien). Verstrooid, onduidelijk. Diffuus licht is licht waarin de lichtstroom in alle richtingen even sterk is.

2023-10-02
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

diffuus

1 verstrooid, zonder bepaalde grens, verspreid; ~ licht, verspreid licht; 2 breedsprakig.

2023-10-02
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

diffuus

bn. diffuser, diffuust (Fr. diffus, Lat. diffusus: verstrooid, zonder bepaalde grens; van licht: verspreid teruggekaatst; van de stijl: duister, wijdlopig).

2023-10-02
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

diffuus

(’fu:s) bn. en bw. (...fuser, -t) 1. verstrooid, onregelmatig teruggekaatst : licht. 2. wijdlopig van stijl.

2023-10-02
Pinkhof geneeskundig woordenboek

Herman Pinkhof (1923)

Diffuus

(diffusus), verspreid.

2023-10-02
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof (1923)

Diffuus

(d i ff u s u s), verspreid.

2023-10-02
Algemeen  Technisch woordenboek

H.J. van Eyk (1916)

Diffuus

Wijdloopig, verstrooid.

2023-10-02
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Diffuus

[Lat.], bn. (-fuzer, -t), 1. verspreid; licht, verstrooid, onregelmatig teruggekaatst licht ; diffuus orgasme, zonder duidelijk hoogtepunt; 2. duister, wijdlopig (van stijl). Diffuus licht is naar alle richtingen gelijkmatig verspreid licht. Voorbeelden: het zonlicht bij bedekte hemel, dat ons als diffuus daglicht bereikt (geen schaduwen). Door e...

2023-10-02
Vreemde woorden woordenboek

Fokko Bos (1914)

diffuus

diffuus, - wijdloopig, verstrooid,

2023-10-02
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

Diffuus

(gelijkmatig) verspreid.