Wat is de betekenis van Diffuus licht?

2024-05-19
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

diffuus licht

Diffuus licht is zeer gelijkmatige belichting.

2024-05-19
Begrippenlijst Natuur- en scheikunde

NOVA (1998)

Diffuus licht

Licht dat in alle richtingen wordt teruggekaatst.

2024-05-19
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Diffuus licht

Uit het feit, dat wij ook voorwerpen, die niet in de zon staan, kunnen zien, blijkt reeds, dat de zonnestralen afgebogen moeten zijn, voordat zij deze voorwerpen kunnen verlichten. Hel zonlicht wordt door allerlei voorwerpen op het aardoppervlak, door luchtdeeltjes, door wolken, enz. weerkaatst, afgebogen en verstrooid, waardoor de verlichting van...

2024-05-19
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Diffuus licht

door terugkaatsing of breking v/d stralen egaal o/d geheele beschenen ruimte verspreid licht, vooral toegepast v. indirecte verlichting.

2024-05-19
Algemeen Technisch woordenboek

H.J. van Eyk (1916)

Diffuus licht

Noemt men het licht, dat door lichtgekleurde voorwerpen wordt teruggekaatst, waardoor het mogelijk wordt een wit voorwerp bij voorbeeld uit verschillende richting waar te nemen. Niet te verwarren met licht, door een spiegelend oppervlak bijv., in één bepaalde richting teruggekaatst.

2024-05-19
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Diffuus licht

Diffuus licht - Licht, dat, ofschoon oorspronkelijk van een, resp. een beperkt aantal, lichtbronnen afkomstig, tengevolge van onregelmatige brekingen en terugkaatsingen (ook buiging speelt hierbij eene rol), niet meer eene bepaalde voortplantingsrichting heeft, doch zich naar alle richtingen vrijwel gelijkmatig verspreidt. Een voorbeeld hiervan lev...

2024-05-19
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Diffuus licht

of verstrooid licht, het onregelmatig teruggekaatst licht, wanneer dit op ondoorschijnende lichamen valt ; zie Onregelmatige Terugkaatsing.