Wat is de betekenis van Devaux?

2017
2022-11-27
Gert Crum

Champagne compleet

Devaux

Officieel luidt de naam Veuve A. Devaux. Wie deze weduwe is (geweest), moet u mij niet vragen. Ik weet dat de naam door de Union Auboise is gedeponeerd in 1967, toen twaalf coöperaties rondom Bar-sur-Seine, in de Aube, besloten samen te gaan. Vandaag de dag telt Devaux 800 leden, die gezamenlijk 1400 hectaren in de Côtes des Bars exploiteren. Met z...

Lees verder
1994
2022-11-27
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Devaux

Devaux, Paul Louis Isidore, Belgisch politicus, *20.4.1801 Brugge, +30.1.1880 Brussel. Advocaat te Luik en pleitbezorger van verzoening tussen de liberale en katholieke oppositie. Na de → Belgische Revolutie werd hij lid van het → Nationaal Congres en schreef mee aan het ontwerp van de Belgische grondwet. Van 1831 tot 1863 was hij lid van de Kamer...

Lees verder
1973
2022-11-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Devaux

Paul Louis Isidore, Belg. politicus, *20.4.1801 Brugge, †30.1.1880 Brussel. Devaux studeerde te Parijs en te Luik en was advocaat te Luik tot 1830. Hij stichtte met J. Lebeau en C. Rogier het liberale blad Mathieu Laensberg, waarvan de titel in 1828 veranderde in Le Politique. Hierin pleitte hij, in 1827, voor een verzoening van de katholiek...

Lees verder
1965
2022-11-27
Historische figuren

Historische figuren

Devaux

Paul Louis Isidore (1801-1880) Belgisch liberaal politicus, aanvankelijk unionist. Een van de ontwerpers van de Grondwet (1830) en (1831-63) afgevaardigde naar het Nationaal Congres, waar hij een tweekamerstelsel verdedigde. In 1839 verliet hij het standpunt van het unionisme en verklaarde zich voorstander van partijkabinetten. In 1846 werd de libe...

Lees verder
1933
2022-11-27
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Devaux

Devaux - Paul Louis Isidor, Belgisch doctrinair journalist en staatsman; * 10 April 1801 te Brugge, ✝ 30 Jan. 1880 aldaar. Vestigde zich als advocaat te Luik, vormde in 1824 met Lebeau en Rogier de liberale oppositiepartij en beïnvloedde de openbare meening in het Luiksche blad: Mathieu Lansberg, dat in 1828 in Le Politique werd herdoopt. Reed...

Lees verder
1916
2022-11-27
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Devaux

Devaux - (Paul Louis Isidore), Belgisch staatsman, geb. 1801 te Brugge, overl. 1880 te Brussel, studeerde te Luik in de rechten, ijverde als journalist voor het tot stand komen eener Kath.-liberale coalitie en zoodoende tot het welslagen van den Belgischen opstand; na de afscheiding in 1830 arbeidde hij als lid van het Congres aan een grondwet in c...

Lees verder
1870
2022-11-27
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Devaux

Devaux (Paul Louis Isidor), een Belgisch staatsman, geboren te Brugge den 20sten April 1801, werd na het voleindigen zijner regtsgeleerde studiën advocaat te Luik, en vereenigde zich in 1824 met Lebeau en Rogier tot eene partij, na de revolutie van 1830 de doctrinaire genaamd, welke aanvankelijk het bestuur van den jeugdigen Staat in handen had. Te...

Lees verder