Wat is de betekenis van Deli-maatschappij?

1949
2022-12-09
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Deli-Maatschappij

de oudste Ned.-Indische cultuurmij. Opgericht 1869 op initiatief van P. W. Jansen. Houdt zich vnl. bezig met de tabakscultuur in het gebied van Sumatra’s Oostkust. Ook verbouw van cacao, koffie, kina, katoen, rubber.

Lees verder
1933
2022-12-09
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Deli-maatschappij

1869 opgerichte, oudste Ind. cultuur-Mij.

1933
2022-12-09
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Deli-Maatschappij

Deli-Maatschappij - oudste Indische ➝ cultuurmaatschappij, opgericht in 1869, nadat gebleken was, dat de grond van Deli geschikt was voor de tabakscultuur en dat men van de zijde van den sultan van Deli geen moeilijkheden te verwachten had. De D.-M. heeft een overheerschend aandeel gehad in de economische ontwikkeling van Noord-Sumatra en in de wij...

Lees verder
1916
2022-12-09
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Deli-maatschappij

Deli-maatschappij, oudste der Indische kultuurmaatsehappijen, opgericht 1 Nov. 1869, op initiatief van den Heer P. W. Janssen, met krachtige hulp der Nederl. Handelmaatschappij, nadat een tabaksplanter op Java, de Hr J. Nienhuys, de eerste die zich in Deli op de tabakscultuur toelegde, aanvankelijk goede resultaten had verkregen. Het kapitaal, aanv...

Lees verder