Wat is de betekenis van Delfshaven?

2024-07-25
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Delfshaven

(eigenlijk Delftshaven), Ned. dorp in de gemeente Rotterdam. Ontwikkelde zich in de 14e en 15e eeuw als haven van Delft aan de mond van de Schie, die 1389 door Delft naar de Maas werd gegraven; bezat eigen handel en industrie: scheepswerven en distilleerderijen. In de Oude Kerk hielden de Pilgrim Fathers hun laatste dienst, voordat ze 1620 overstak...

2024-07-25
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Delfshaven

van 1389-1795 voorhaven van Delft aan de Schie; in 1886 ingelijfd bij Rotterdam.

2024-07-25
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

DELFSHAVEN

vroeger een afzonderlijke gemeente in de provincie Zuidholland, is thans een onderdeel van de stad Rotterdam. Langs de oude havens aan het einde van de Delfshavensche Schie een zeer omvangrijke en gevarieerde industrie, w.o. vooral scheepsbouw (z Rotterdam). Delfshaven ontstond, doordat Delft begreep, dat het overvleugeld zou worden door Sch...

2024-07-25
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Delfshaven

Delfshaven - deel der gem. Rotterdam, in 1389 aangelegd als voorhaven van Delft. Zeer bloeiend in de 15e eeuw. Geboorteplaats van P. Hein. Zie verder ➝ Delft (sub Gesch. en Lit.).

2024-07-25
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Delfshaven

vroeger stadje aan de Maas, thans bij Rotterdam ingelijfd; geboorteplaats van Hein (P.)

2024-07-25
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Delfshaven

Delfshaven, - voormalig stadje en afzonderlijke gemeente, sinds 1886 ingelijfd bij de gemeente Rotterdam. Standbeeld van Piet Hein.

2024-07-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Delfshaven

(eigenlijk Delftshaven), Ned. dorp in de gemeente Rotterdam.

2024-07-25
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Delfshaven

Voormalige gemeente in ZuidHolland, in 1886 met Rotterdam vereenigd, vormt met andere gedeelten der gemeente Rotterdam het derde rotterdamsche kiesdistrict. De gemeente D. werd omgeven door de gemeenten Rotterdam, Katendrecht en Schiedam, besloeg ruim 480 bunders en werd door de Nieuwe Maas doorsneden ; zij bevatte het stadje Delfshaven en de buurt...

Wil je toegang tot alle 10 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-25
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Delfshaven

havenstad in Zuid-Holland, aan de uitwatering van de Delf in de Maas, drie kwartier gaans bezuidw. Rotterdam; 3300 inw.; geboortepl. van den dichter Joh. Wiih.Bussingh en van denzeehetd Piet Hein. Den 10 April 1572 werden hier in den nacht de Watergeuzen door de Spanjaarden overvallen, en D. werd geplunderd.