Wat is de betekenis van De kat uit den boom kijken (zien)?

2024-06-14
Woorden en uitdrukkingen verklaard

Dr. C.H. PH. Meijer (1919)

De kat uit den boom kijken (zien)

Vroeger meestal beschouwd als ontleend aan het katknuppelen en boom dus als = bodem, doch hiertegen pleit, dat de kat niet door kijken uit den bodem van de ton komt; tenzij men den zin er aan hecht: eerst de kat veilig en wel uit de ton en weggevlucht zien, vóór men zich in de nabijheid waagt, waartegen weder pleit, dat zien wel voork...