Wat is de betekenis van De kat uit den boom kijken (of zien)?

2024-06-14
Nederlandse spreekwoorden

F.A. Stoett (1923-1925)

De kat uit den boom kijken (of zien)

D.w.z. een afwachtende houding aannemen om te zien, hoe de gang van zaken zal zijn, alvorens men zich daarin mengt; fri. de kat ut 'e beam sjen en it scil my ris binije ho 't dy kat ut 'e beam falie scil (hoe dat zaakje zal afloopen); eng. to see (or watch) which way the catjumps, hoe de zaak afloop...