Wat is de betekenis van David?

2020
2022-09-29
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

David

Hebreeuwse naam, vermoedelijk met de betekenis 'lieveling, vriend'. Naam van de opvolger van Saul als koning van Israël. Als herdersjongen overwinnaar van de reus Goliath, als koning de eigenlijke grondvester van het rijk. Hij maakte Jeruzalem tot hoofdstad. Hij is een belangrijk psalmdichter. De heilige David, patroon van Wales, was Davis (Dewi) v...

Lees verder
2019
2022-09-29
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

David

David - Eigennaam 1. Bijbelse jongensnaam van Hebreeuwse oorsprong met vermoedelijk als betekenis 'de geliefde, lieveling, vriend'

Lees verder
2017
2022-09-29
Leendert Brouwer

CBG|Familienamen

David

Toename van de familienamen David is mede te danken aan immigratie uit Nederlands-Indië of Indonesië.

2000
2022-09-29
Bijbels Lexicon

Door Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart

David

David en Goliat, de herdersjongen en toekomstige koning van Israël, resp. de reusachtige Filistijn tegen wie hij vocht; (fig.) iemand die klein is of een weinig invloedrijke positie bekleedt resp. de grote of machtige persoon of instantie tegen wie hij het met eenvoudige middelen opneemt. David en Jonatan, David en zijn hartsvriend Jonatan, de zoon...

Lees verder
1994
2022-09-29
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

David

David, Jan Baptist, Vlaams rooms katholiek geestelijke, taalgeleerde en historicus, *25.1.1801 Lier, +24.3.1866 Leuven. Hij was tegen de antiklerikale politiek van Willem I. Met J.F. → Willems stichtte hij de Maatschappij ter bevordering van de Nederlandse taal en letterkunde. Hij was gekant tegen de opvatting dat het Vlaams een aparte taal zou zij...

Lees verder
1992
2022-09-29
Symbolen

Hans Biedermann

David

is niet slechts een persoon uit de joodse geschiedenis, maar ook een beroemde symbolische figuur in de kunst. Hij leefde in de tiende eeuw v.C., was wapendrager en harpspeler van koning Saul en werd later zelf koning van Judea en Israël, waarbij hij Jeruzalem veroverde en tot hoofdstad van zijn rijk maakte.

1990
2022-09-29
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

david

david - Te gebruiken voor torpedoboten die half onder water kunnen en door het Confederale leger werden gebouwd en gebruikt tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog; worden door stoom voortgestuwd en hebben een kleine, afgeschermde opening op een lange, spoelvormige romp.

1981
2022-09-29
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

David

(1012-972 v. Chr.), joods koning, voorvader van Jezus en dichter van vele psalmen.

1964
2022-09-29
voornamen

Voornamenboek

David

m Hebr. 'lieveling, vriend’ (?). Naam van de opvolger van Saul als koning van Israël. Als herdersjongen overwinnaar van de reus Goliath, als koning de eigenlijke grondvester van het rijk. Hij maakte Jeruzalem tot hoofdstad. Hij is een belangrijk psalmdichter. De heilige David, patroon van Wales, was Davis (Dewi) van Menevia, geb. 48...

Lees verder
1955
2022-09-29
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

DAVID

een van Jesus’ voorvaderen naar het vlees, was Israëls meest geliefde koning. Als jongste zoon van Jesse stamde hij uit een eenvoudige herdersfamilie te Bethlehem. Door bijzondere omstandigheden kwam David in contact met het „hof” van Israëls eerste koning, Saul; hij werd door God als diens opvolger aangewezen. De Bijbel...

Lees verder
1951
2022-09-29
Woordenboek Engels (EN-NL) 1951

Dr. F.P.H. van Wely

David

David.

1950
2022-09-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

David

(bijb.; eig. „de geliefde”), de herdersknaap die Goliath doodde met een steenworp en later koning van het Israëlietische volk werd ; — in verschillende spreekwijzen: toen David oud werd, maakte hij psalmen, van iem. gezegd die vroeger losbandig leefde en nu zeer vroom, kalm is ; — ’t is een man als David, had hij...

Lees verder
1937
2022-09-29
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

David

m. Bijb., eig. de geliefde: klein van gestalte naast reus Goliath, dien hij doodde; herdersknaap, later koning v. h. Joodse volk ± 1000 v. C.: de Psalmen Davids.

Lees verder
1933
2022-09-29
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

David

1) G. (1450/1523), VI. primitief schilder; 2) L. (1748/1825), Fransch classicistisch schilder.

Lees verder
1933
2022-09-29
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

David

David - jongste zoon van Isaï uit Bethlehem in den stam Juda, omtrent 1040 v. Chr. geboren. Na de verwerping van Saül werd hij door Samuel tot koning gezalfd. Wegens zijn vaardigheid in het harpspel kwam hij aan het hof van Saül en won door de overwinning op Goliath de gunst van het volk. Daarom stond Saül hem naar het leven, ma...

Lees verder
1928
2022-09-29
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

David

Koning David is een van de meest bekende figuren uit de geschiedenis van het rijk Israël. In den Bijbel (Oude Testament) kun je zijn geschiedenis lezen. Hij was een eenvoudige herdersjongen, doch werd reeds in zijn jeugd door den profeet Samuël tot koning gezalfd. Later kwam hij, nadat hij den geweldigen reus Goliath met een steen uit zij...

Lees verder
1926
2022-09-29
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

David

Na Mozes neemt onder Israëls groote mannen niemand zulk een centrale plaats in als David, die in waarheid was wat zijn naam uitdrukt: de beminde (Gods). Als voortzetter van Samuëls reformatorischen arbeid heeft hij Israël van een los samenhangend stammencomplex gemaakt tot een krachtig volk, dat zich niet alleen van vreemde inmenging...

Lees verder
1916
2022-09-29
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

David

David („geliefde”), koning van Juda en Israël (± 1010-970); de lievelingsgestalte van de Israël. geschiedschrijvers. Zijn biografie, de langste van het Oude Test. (1 Sam. 16 tot l Kon. 2), behoort tot de beste voortbrengselen der oude (niet alleen Israëlietische!) litteratuur; vooral 2 Sam. 9-20 is een klassiek stuk antieke historiografie, zooals n...

Lees verder
1898
2022-09-29
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

David

DAVID, m. (bijb.) de geliefde; de herdersknaap die Goliath doodde met een steenworp en later koning van het Israëlietische volk werd; — in verschillende spreekwijzen toen David oud werd, maakte hij psalmen, van iem, gezegd die vroeger losbandig leefde en nu zeer vroom, kalm is; — ’t is een man als David, had hij maar eene ha...

Lees verder
1870
2022-09-29
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

David

Onder dezen naam vermelden wij: David, den tweeden koning van Israël. Hij was de jongste zoon van Isäi, een aanzienlijk man uit den stam van Juda, werd door koning Saul, die hem daarenboven zijne dochter Michal schonk, wegens dapperheid met gunstbewijzen overladen, en was weldra de lieveling van Samuël en van de priesterpartij. Zijne eerzuchtige b...

Lees verder