Wat is de betekenis van David van Bourgondië?

1999
2021-09-23
Encyclopedie Groningen

Nieuwe Groninger Encyclopedie

David van bourgondië

(ca. 1427 - Duurstede 1496) Bisschop van Utrecht. Bastaardzoon van Filips de Goede, hertog van Bourgondië, die hem door de paus in Utrecht liet benoemen. Groningen steunde het verzet hiertegen o.l.v. Deventer en stuurde hulp naar deze door zijn vader belegerde stad. Filips dwong hen om David te aanvaarden (1456). Toen zijn halfbroer Karel de S...

Lees verder
1994
2021-09-23
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

David van Bourgondië

David van Bourgondië, bisschop van Utrecht (1455-1496), *circa 1427 Atrecht, +16.4.1496 kasteel de Duurstede; zoon van → Filips de Goede en diens minnares Nicolette de Bosquiel. David was van 1451 tot 1455 bisschop van Terwaan en werd in 1455 bisschop van Utrecht. Steunend op de Bourgondische macht dwong hij de stad Utrecht zijn gezag te erkennen,...

Lees verder
1981
2021-09-23
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

David van Bourgondië

bisschop van Utrecht (1455-96), ‘ca. 1427 Atrecht. ✝ 16.4.1496 kasteel de Duurstede; bastaard van Filips de Goede van Bourgondië en Nicolette de Bosquiel. 1451-55 bisschop van Terwaan; 1455 bisschop van Utrecht (Gijsbrecht van -→ Brederode). Steunend op de Bourgondische macht, dwong hij de stad Utrecht zijn gezag te erkennen; heerst...

Lees verder
1965
2021-09-23
Historische figuren

Historische figuren

David van bourgondië

(1425-1496) Bisschop van Utrecht, natuurlijke zoon van Filips de Goede van Bourgondië. Werd in 1456 bisschop, nadat Gijsbrecht van Brederode bij het verdrag van IJsselstein afstand van zijn rechten had gedaan. D.'s vader wist door de verovering van De- venter ook de erkenning van het Oversticht af te dwingen. In de strijd tegen de Hoeken...

Lees verder
1954
2021-09-23
Groninger Encyclopedie

K. ter Laan

David van bourgondië

1427— '96. Proefschrift over zijn leven door S. B. J. Zilverberg, 1951. Over hem en zijn stad een studie van N. B. Tenhaeff, 1920.

Lees verder
1949
2021-09-23
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

David van Bourgondië

bastaard van hertog Philips de Goede (1425-1496), bisschop van Utrecht 1456-1496. Hield te Wijk bij Duurstede schitterend hof, bevorderde als humanist wetenschap en kunst, verbeterde de rechtspraak en de munt. Begunstigde het kloosterleven. Had na de dood van Karel de Stoute (1477) veel te kampen met Hoeksen, werd eens (1483) op een mestkar naar Am...

Lees verder
1933
2021-09-23
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

David van bourgondië

bissch. v. Utrecht, (1420/’96), natuurlijke zoon v. Philips den Goede hield te Wijk bij Duurstede een schitterende hofhouding.

Lees verder
1933
2021-09-23
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

David van bourgondië

David van bourgondië - natuurlijke zoon van hertog Philips den Goeden, bisschop van Terouane (1451), biss. van Utrecht (1456); * 1425, ✝ April 1496 te Wijk bij Duurstede. Met hem begint de Bourgondische invloed op het bisdom Utrecht. Zoolang zijn vader en zijn broeder, Karel de Stoute, leefden en hem steunden, heerschte er rust. Doch na den do...

Lees verder
1916
2021-09-23
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

David van bourgondië

David van bourgondië - bisschop van Utrecht, natuurlijke zoon van Philips den Goede, hertog van Bourgondië; geb. 1425, overleden 1494 op zijn slot Wijk bij Duurstede; nog minderjarig kreeg hij het bisdom Kamerijk en werd in 1451 bisschop van Thérouanne in Artois en verkozen bisschop van Utrecht, waar zijn tegenstander Gijsbrecht van Brederode door...

Lees verder
1870
2021-09-23
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

David van Bourgondië

zie Bourgondië.