2020-02-17

Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed is een verzamelnaam voor monumenten en verzamelingen met een grote cultuurhistorische betekenis. Deze sporen uit het verleden zijn zichtbaar en tastbaar aanwezig. Er wordt onderscheid gemaakt tussen materieel en immaterieel cultureel erfgoed. Cultureel erfgoed kunnen voorwerpen in musea, landschappen, monumenten, archieven of archeologische vondsten zijn. Deze zijn dan ook het materiaal erfgoed. Maar ook de daaraan verbonden gebruiken, gewoonten en verhalen zijn cultureel erfgo...

2020-02-17

cultureel erfgoed

Datgene wat in tastbare zin is overgebleven uit het verleden en wat de samenleving van belang vindt om te behouden.

2020-02-17

cultureel erfgoed

cultureel erfgoed - De geloofssystemen, waarden, wijsgerige stelsels, kennis, gedragingen, gewoonten, kunstuitingen, geschiedenis, ervaringen, talen, maatschappelijke verhoudingen, instellingen en materiële goederen en scheppingen die behoren tot een bepaalde groep mensen en die telkens aan de volgende generatie worden doorgegeven. Als bindende factor voor een groep mensen kunnen fungeren ras, leeftijd, bevolkingsgroep, taal, land van oorsprong, religie of andere sociale categorieën of...